Ajankohtaisia asioita

SEURAAVA SUKUKOKOUS 2022 29. - 31.7. JYVÄSKYLÄSSÄ

Varaa aika kalenteriin!

Seuraava sukukokous pidetään perjantai-iltapäivästä sunnuntain puoleen päivään 29. - 31.7.2022 Jyväskylässä yliopiston Agora-rakennuksessa. Sukuillallinen on sen viereisessä Alba-hotellissa.

Perjantai-iltapäivällä 29.7. on sukuseuran 70-vuotisjuhlaseminaari ja sukuseuran 70-vuotishistoriikin julkistamistilaisuus juhlaesitelmineen sekä sukuseuran tarjoamine kahveineen. Perjantain juhlaseminaari on osallistujille maksuton.

Lauantai 30.7. on varsinaisen sukukokouksen pitopäivä ohjelmineen ja sukuseuran toimintaan liittyvine näytteille panoineen sekä sukutuotteiden myynteineen. Lauantaina tilat avataan ilmoittautumisineen, tervetulokahveineen ja näytteillepanoineen klo 10.

Sunnuntaina 31.7. sukuseuran edustajat laskevat perinteen mukaan kukat haudalle, minkä jälkeen on mahdollisuus osallistua paikallisessa kirkossa jumalanpalvelukseen.

Lisätietoja sekä tarkempi aikataulu ja ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.


Alla on kuva Kärkkäisten perustavasta sukukokouksesta v. 1951 Kiuruvedellä seuratuvalla. Oikeassa reunassa seisoo ensimmäiseksi sukuvanhimmaksi eli puheenjohtajaksi valittu Pielisjärven Kärkkäiseiin kuulunut liikemies Juho Eemil Kärkkäinen, joka toimi tehtävässä 16 vuotta. Seisomassa ensimmäisessä rivissä vasemmalta toisena on seuraava puheenjohtaja Kiuruveden Kärkkäisiin kuulunut geodeetti Lauri Kärkkäinen. Seisomassa keskellä lierihattuisena on sukuseuran perustajajäseniin kuulunut kauppias Evi Jäderholm, joka lahjoitti synnyinpitäjänsä kirkkoon mm. sen nykyisen alttaritaulun.

Kärkkäisten Sukuseuran jäsenkirje, joulukuulta 2020

Hyvät Kärkkäiset ja heidän ystävänsä!

AJANKOHTAISIA ASIOITA

Sukuhallitus 2020

Tämä vuosi on ollut poikkeuksellista aikaa koronaviruksen takia. Sukuhallitus ei ole voinut kokoontua fyysisesti vuoden aikana ja yhteydenpito on hoidettu lähinnä sähköpostitse. Lokakuussa oli tarkoitus pitää sukuhallituksen ja sukuneuvoston yhteiskokous Vantaalla ”Kuulutko sukuuni”-tapahtuman yhteydessä, mutta koko tapahtuma peruttiin vallitsevan tilanteen vuoksi. Uutta yhteiskokousta suunnitellaan nyt elokuulle 2021, mikäli koronatilanne sen jo sallii.

Vahdinvaihto edellisten ja nykyisten toimihenkilöitten osalta ja siihen liittyvät käytännön järjestelyt mm. pankkitilien osalta saatiin loppuun alkuvuodesta. Edellinen sukuvanhin Risto Kärkkäinen ja rahainvartija Pertti Kortelainen ovat edelleen luvanneet tukea käytännön toimissa uutta sukuvanhinta Seppo Kärkkäistä ja rahainvartijaa Joakim (Kimi) Kärkkäistä. Tästä heille suuret kiitokset.

Seuran toiminnasta tiedotetaan edelleen pääosin sukuseuran kotisivuilla, joita päivittää Tuulikki Kärkkäinen (http://www.karkkaistensukuseura.fi/1). Lisäksi sukuseuralle on perustettu oma Facebook-ryhmä ”Kärkkäisten Suku” täydentämään seuran tiedonvälitystä. Ryhmässä
on tällä hetkellä 128 jäsentä ja siellä julkaistaan ja keskustellaan Kärkkäisiin ja Kärkkäisten sukuun liittyvistä asioista. Tervetuloa mukaan!

Sukututkimus

Tulevien sukukirjojen osalta todettakoon seuraavaa:

- Tuulikki Kärkkäisen toimittama suurteos ”Kiuruveden Kärkkäiset” 2. täydennetty ja uusittu painos, on vielä keskeneräinen. Aineistoa on tällä hetkellä jo n. 6500 sivua ilman kuvia, joita niitäkin kirjaan tulee kohtalaisesti. Työtä tehdään täysipäiväisesti ja se etenee koko ajan, mutta aikataulu on vielä auki. Kirjan suuresta sivumäärästä johtuen se tullaan todennäköisesti julkaisemaan sähkökirjana, jota ei voi kopioida (missään tapauksessa ei netissä).
- Pohjois-Karjalan ”Pielisjärven Kärkkäisistä” on tekeillä oma sukukirja, jota varten on muodostettu erillinen sukututkimustiimi. Työ on jo suhteellisen pitkällä, mutta aikataulu on vielä auki. Lisäksi Hannu Kärkkäisellä on työn alla oma projektinsa Pielisjärven Kärkkäisiin kuuluvasta Juuan Ahmovaaran sukuhaarasta.

- Rantasalmen Kärkkäisillä on oma sukututkimusprojektinsa, joka on vielä alkuvaiheessa.

- Pekka Lehtinen on saanut tänä vuonna aikaankaksi sukukuva-albumia, joissa on sukujuuriselostus. Kuvat sijoittuvat Rytkyn kylälle Kiuruvedelle. Kuluvan vuoden puolella valmistuu vielä yksi Sulkavanjärven ympäristöön sekä Kiuruveden että Pielaveden puolelle sijoittuva albumi.
- Tuulikki Kärkkäisen toimittama Kärkkäis-tarinoita, 2. osa on myös työn alla.

- Myös Kärkkäisten Y-DNA-projekti täydentyy pikkuhiljaa ja auttaa muodostamaan hypoteeseja perinteiselle asiakirjoihin perustuvalle sukututkimukselle. Sukuseura voi maksaa testien kustannukset muutamalle valitulle avainhenkilölle, jos asia ei muuten etene.

Sukuseura 70 vuotta

Kärkkäisten sukuseuran perustamisesta tulee ensi vuonna 70 vuotta. Ensimmäiset ajatukset sukuseurasta ovat jo vuodelta 1915 ja 27.11.1838 kokoontui suvun jäseniä Evi Jäderholmin kotiin Helsingissä keskustelemaan seuran perustamisesta. Sotien johdosta asia kuitenkin lykkääntyi ja perustamiskokous pidettiin 2.3.1951 Evi Jäderholmin kotona Helsingissä. Perustetun työryhmän valmistelemana pidettiin ensimmäinen sukukokous Kiuruvedellä 3.–4.8.1951. Ensimmäisenä kokouspäivänä 3.8.1951 päätettiin yksimielisesti perustaa Kärkkäisten sukuseura ja hyväksyttiin seuran säännöt. Sukuvanhimmaksi valittiin liikemies J.E. Kärkkäinen Helsingistä ja varavanhimmaksi rouva Evi Jäderholm Helsingistä. Sukuhallitukseen valittiin 12 jäsentä, yhtenä
sittemmin sukuvanhimpanakin toiminut dipl.ins. Lauri Kärkkäinen, joka oli mukana jo sukuseuraa valmistelemassa työryhmässä. 2.12.2020 oli ilmassa historian havinaa, kun Lauri Kärkkäisen sisar, Kiuruvedellä hyvin tunnettu hammaslääkäri Kyllikki Kärkkäinen täytti kunnioitettavat 100
vuotta.

Juhlavuoden kunniaksi sukuseuran hallitus suunnittelee elokuuksi 2021 juhlaseminaaria, jossa käsitellään Kärkkäisten eri sukuhaarojen sukututkimusta ja sukuseuran historiaa. Alustavaksi pitopaikaksi on suunniteltu Jyväskylää. Samassa yhteydessä pidetään myös sukuhallituksen ja sukuneuvoston yhteiskokous. Osittain juhlaseminaarin tuotoksen pohjalta on tarkoitus valmistella
sukuseuran historiikki, jossa on myös yhteenveto Kärkkäisten eri sukuhaaroista. Historiikki pyritään julkistamaan seuraavassa sukukokouksessa 2022.

Jäsenistö

Sukuseuralla on jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä tällä hetkellä runsaat 150 ja uusia ilmoittautuu kuukausittain. Muistutettakoon tässä yhteydessä jäseneksi ilmoittautuneita myös jäsenmaksun maksamisesta, sama pätee tietysti myös vanhoihin jäseniin – maksuja voi edelleen maksaa seuran tilille.

Jäsenmaksuhan on 30 € kaudelle 2020–2022. Se pyydetään maksamaan seuran tilille:

FI11 1112 3000 3111 07. Mahdollista on myös maksaa vaihtoehtoisesti ainaisjäsenmaksu 200 €.

Uusien sukuseuran jäsenten tulisi täyttää myös kotisivuilta löytyvä jäsentietolomake, samoin jos yhteystiedot ovat muuttuneet (http://www.karkkaistensukuseura.fi/lomake.html?id=5)

Sukuviesti-lehden tilaukset vuodelle 2021

Kärkkäisten Sukuseuran jäsenillä on mahdollisuus tilata edelleen Sukuseurojen Keskusliiton julkaisemaa sukuasioista, sukuseuroista ja sukututkimuksesta monipuolisesti kertovaa Sukuviesti-lehteä hintaan 35€/vuosikerta (normaalihinta 50 €). Lehteä voi tilata myös digiversiona jäsenhintaan 20 €/vuosikerta (normaalihinta 25 €). Lehti ilmestyy 5 kertaa vuodessa. Tilaukset pyydetään ilmoittamaan edelleen Risto Kärkkäiselle (s-posti: risto.karkkainen@koti.luukku.com; puh: 050 5769 358), minkä jälkeen tilaajille lähetetään pankkisiirtolomakkeet maksun suorittamista varten. Tilaukseen maininta onko kyseessä paperi- vai digilehti. Tilaukset pyydetään ilmoittamaan 31.12.2020 mennessä.

Joulunalusterveisin Sukuseuran puolesta

Seppo Kärkkäinen Sukuvanhin
(pj.) Saunamäentie 1C, 02770 Espoo,

puh. 050 555 1207, s-posti: seppo.karkkainen@kotikone.fi

Matti Mentula Kirjuri (sihteeri)

puh. 050 551 2880, s-posti: matti.mentula@elisanet.fiSukukirjoja ja tekeillä olevia sukututkimuksia

Kuluvalla kaudella on tekeillä vapaaehtoisvoimin useita julkaisuja, joista tarkempia tilannetietoja on yllä jäsenkirjeessä. Sukututkimus on vapaaehtoistyötä ja sitä tehdään tavoitteellisena harrastuksena.

Jokainen voi osaltaan edistää oman sukuhaaransa sukututkimusta lähettämällä omia tietojaan sekä koota oman sukuhaaransa tietoja ja vanhoja valokuvia. Tietoja voi lähettää kätevästi viereisen valikon linkistä: Kärkkäisistä polveutuvan sukutietolomakkeella tai postitse sukuneuvoston puheenjohtaja Tuulikki Kärkkäiselle (yhteystiedot löytyvät yhteystietolinkistä).

Harrastusmahdollisuuksien niukennuttua korona-epidemian rajoitusten vuoksi: Lähettäkää sukutietojanne ja kootkaa niitä myös lähipiiristä. Kehottakaa lähisukuannekin tietojensa lähettämiseen. Myös vanhoja valokuvia voisi käydä läpi ja merkitä muistiin, keitä kuvissa on... niin pitkään kuin on vielä henkilöiden tunnistajia. Vanhat valokuvat ovat tervetulleita tekeillä oleviin kaikkiin Kärkkäis-sukututkimuksiin ja tulevia sukukirjoja varten.

Y-DNA-tutkimukset sukututkimuksen tukena ja kohdistajina

Sukuseuralla on sukututkimuksen tueksi myös Y-DNA-tutkimusta. Tähän mennessä on selvinnyt, että Rautalammin Kärkkäiset kuuluvat Suomea lännestä päin asuttaneisiin (I-haploryhmään) ja muut tähän mennessä Y-DNA-testin teettäneet Kannaksen kautta idästä päin Suomea asuttaneisiin (N-haploryhmään, johon kuuluu n. 70 % suomalaisista miehistä). Rantasalmen, Kiuruveden ja Pielisjärven Viekin Kärkkäisistä on Y-DNA-testin teettäneitä hyvin (kuuluvat N-haploryhmään).

Monista sukuhaaroista olisi tarpeen saada miespuolisia isälinjaisia Y-DNA-testiin osallistujia sen selvittämiseksi, mistä isommasta sukuhaarasta ja milloin ne ovat todennäköisesti haarautuneet. Isälinjaisia miespuolisia Y-DNA-testiin osallistuvia henkilöitä kaivataan erityisesti mm. Juuan Ahmovaaran, Kiteen, Pieksämäen, Suonenjoen, Sotkamon, Valtimon, Kuusakosken ja Heinäveden Kärkkäisistä sekä myös kaikista Kärkäs-nimisistä. Kärkäs-nimi on Kärkkäinen-nimen alkuperäinen ja pitkään käytetty muoto, joka on säilynyt Karjalan Kannaksella ja sitä esiintyy jossakin määrin sieltä tulleilla siirtolaisilla. Kannaksen Kärkäs-nimisissä on idästä päin tulleiden N-haploryhmään kuuluvien lisäksi todennäköisesti myös lännestä päin Ruotsin vallan laajentuessa 1300–1400 -luvuilla sinne tulleita Kärkäs-nimisiä (I-haploryhmää). Sahalahdelta (kuuluu nyk. Kangasalaan) Konnevedelle ja Hankasalmelle (vanhaa Rautalampia) erämailleen tulleet Kärkkääthän kuuluvat I-haploryhmään.

Kärkkäis-tarinoita

Kärkkäisten sukuseuralla on käynnissä Kärkkäis-tarinoiden (Kärkkäis-juurisia koskevien tai Kärkkäis-juuristen kirjoittamien) kerääminen Kärkkäis-tarinoita II:een. Ehkä nyt olisi aikaa panna
monenlaista muistitietoa paperille? Myös Kärkkäis-tarinoita voi lähettää Tuulikki Kärkkäiselle (yhteystiedot ao. sivulla). Kesällä 2019 julkaistua upeaa Kärkkäis-tarinoita voi tilata sukuseuralta. Ks. tarkemmat tiedot ja tilausosoite sivupalkissa olevasta linkistä: Sukuseuran julkaisut ja muut myyntituotteet.

Sukuseuran jäsenten uusia julkaisuja

Matti Kärkkäisen vuosina 2012–alkuvuoteen 2020 mennessä julkaistut Puumiesten lauluja-kolumnit on painettu myös samannimiseksi kirjaksi: Kotkan ruususta Finlandiaan, Suosittujen laulujen kulttuurihistoriaa, Puumiesten lauluja 1–50. Ks. tarkemmin sivussa olevan palkin linkistä: Sukuseuran jäsenten kirjallisuutta.

Sukututkimuksen ja muun muistitiedon kirjaamiseen kehottaen ja

hyvää pääsiäistä sekä tervettä kevättä toivottaen

Tuulikki Kärkkäinen

kotisivujen ylläpitäjä ja Kärkkäisten DNA-tutkimuksen yhteyshenkilö

Kärkkäisten sukuseuran sukukokouksen osallistujia kesällä 1953 Rautalammilla.


JULKAISUJEN JA SUKUSEURAN MUIDEN TUOTTEIDEN TILAUKSET 2020 ALKAEN:
*Julkaisuja on tilattavissa vuoden 2020 alusta alkaen puheenjohtaja Seppo Kärkkäiseltä. Hinnat sisältävät postituskulut. Useamman julkaisun tilauksesta on saatavissa alennusta.

Seppo Kärkkäisen yhteystiedot : http://www.karkkaistensukuseura.fi/ tai sähköpostilla: seppo.karkkainen(ät)kotikone.fi tai postikortilla: os. Saunamäentie 1 C, 02770 Espoo

Terveisin Sukuseuran puolesta

Seppo Kärkkäinen, sukuvanhin (pj.)Saunamäentie 1C, 02770 Espoo,

puh. 050 555 1207, s-posti: seppo.karkkainen@kotikone.fi

Matti Mentula, kirjuri (sihteeri)

p. 050 551 2880, s-posti: matti.mentula@elisanet


Jäsenkirjeessä marraskuu 2019 kerrotut:

SUKUPÄIVIEN 27.–28.7.2019 TAPAHTUMAT JA HENKILÖVALINNAT löytyvät linkeistä Sukupäivät 2019 ja Yhteystiedot Kärkkäisten Sukuseuraan.


Jos sähköpostiosoitteesi on muuttunut, ilmoita uusi osoitteeseen:karkkaistensuku@luukku.com. Tiedotteita lähetettäessä on ilmennyt vanhentuneita osoitteita.

Verkkosivuja voidaan lukea tietokoneen lisäksi myös tableteilla ja älypuhelimilla, koska kotisivut skaalautuvat käytetyn välineen mukaan.

Kotisivuilla on sukuseuralle ja toimijoille sähköisesti palautettavia, yhteydenottoa helpottavia lomakkeita. Niitä on mm. sukuseuraan jäseneksi liittymistä sekä sukututkimukseen ja -julkaisuihin sukutietojen lähettämistä varten. Sukuseuran tuotteiden tilaukset tehdään sukuvanhimmalle osoitetulla lomakkeella.

Kotisivut on suunnitellut ja aiemman version ohjelmoinut Tuulikki Kärkkäinen.
Hänelle voi antaa palautetta, esimerkiksi jos on hyviä ehdotuksia,
kotisivuissa ilmenee ongelmia tai havaitsee virheitä. Yhteydenotto voi
tapahtua esimerkiksi sähköpostilla, jota voi käyttää vasemmalla olevan palkin kautta. Nykyisistä kotisivuista ovat huolehtii Tuulikki Kärkkäinen sen jälkeen kun Matti Kärkkäinen huolehti alkuperäisen kotisivun siirron nykyiselle Kotisivukoneen palvelimelle.

Tietokonekäytön vihjeitä: Paina päivitysnuoli- tai F5 -näppäintä saadaksesi koneellesi viimeisimmät päivitykset.

Sivuille pääsyä helpotat jatkossa laittamalla tämän sivun koneesi avattuna ollessa, ylhäältä löytyvään palkkiin, "Suosikit" (Internet Explorer-selaita käyttäessäsi) tai "Kirjanmerkit" (Mozilla
Firefox-selainta käyttäessäsi), ja näppäämällä "valmis". "Suosikit" tai "Kirjanmerkit" -valikosta näille sivuille pääsee sen jälkeen klikkaamalla tarvitsematta muistella ja kirjoittaa osoitetta aina
uudelleen.