Sukututkimusrekisteriseloste

Kärkkäisten Sukuseura ry

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste 24.10.2011

1. Rekisterinpitäjä

Kärkkäisten Sukuseura ry

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Seppo Kärkkäinen, puheenjohtaja

Tuulikki Kärkkäinen, sukuneuvoston puheenjohtaja

Joakim Kärkkäinen, rahastonhoitaja

Matti Mentula, sihteeri

Osoite: sähköposti: kärkkäistensuku(at)luukku.com

3. Rekisterin nimi

Kärkkäisten Sukuseura ry:n sukututkimusrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisujen tuottaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja sukuun kuuluvista henkilöistä:

- nimi, syntymä-, vihkimis- ja kuolinaika ja -paikka, arvo ja ammatti

- muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

- väestötietojärjestelmä

- muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit

- painetut lähteet

- sukuun kuuluvien antamat tiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaate

Atk-pohjainen sukututkimusrekisteri ja manuaalirekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Arkaluonteisiksi katsottavat tiedot käsitellään rekisteröidyn suostumuksella.

9. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen perumisesta tehdään merkintä rekisteriin.


Päivitetty 30.10.2011