Kärkkäisten Y-DNA-projekti

Kärkkäisten sukuseuralla on meneillään Y-DNA-projekti, jolla on tavoite saada selville, milloin ja missä eri Kärkäs/Kärkkäinen sukuhaarat ovat historian aikana eronneet toisistaan. Kirjallisia dokumentteja alkaa olla vasta 1500-luvulta, jolloin Ruotsin kuningas Kustaa Vaasa määräsi verovoudit kirjaamaan talot ja niiden veroa maksavat isännät voidakseen kontrolloida, että kruunu sai verovoutien kokoamat verot. Y-DNA-tutkimuksilla saadaan tietoa väestön liikkeistä ajoilta, joilta kirjallisia dokumentteja ei ole tai ne äärimmäisen niukkoina antavat vain hyvin rajallista tietoa.

Suomen asutushistorian perusteella tiedetään, että Kannaksen asukkailla oli ensimmäisen vaiheen kotiseutujaan etäämpänä erästysalueita eteläisessä Savossa. Rantasalmen seuduille Saimaan ranta-alueille syntyi vahva Kärkäs/Kärkkäisten keskittymä. Näitä Kärkkäisiä asui myös Rantasalmen lähialueilla ainakin Juvalla ja Säämingissä. Sukunimi säilyi pitkään lyhyessä
muodossaan Kärkäs, mikä vähitellen sai erilaisia muita kirjoitusasuja, mm. Kärckäin, mikä vakiintui varsin myöhään muotoon Kärkkäinen.

Pohjois-Savon Kiuruveden eräalueen asutti 1540-luvulla Rantasalmelta lähtenyt Pekka Pekanpoika Kärkäs. Hänen jälkipolvistaan syntyi 1900-luvulle mennessä Suomen suurin Kärkkäisten asutus Kiuruvedelle ja levisi sieltä lähikuntiin Ylä-Savoon. Tähän mennessä Y-DNA-projektimme on vahvistanut tämän sukututkimukseen perustuvan tiedon.

Tämänhetkisten sukututkimusten mukaan Kannakselta on siirtynyt Kärkäs/Kärkkäisiä myös Pohjois-Karjalaan Pielisjärvelle. Tietoa haetaan siitä, tulivatko he sinne suoraan Kannakselta vai Rantasalmen tai muu Kärkkäis-asutus välivaiheenaan. Myös Oulujärven rannalle Paltamoon muodostui Kärkkäis-asutus jo 1500- ja 1600-lukujen vaihteessa. Sieltä yksi sukuhaara jatkoi 1700-luvulla Sotkamoon.

Y-DNA-tutkimuksilla toivotaan saatavan tietoa, onko Kannaksen Kärkkäillä geneettistä yhteyttä eri paikkakunnille syntyneisiin Kärkkäis-sukuhaaroihin ja -sukuihin, ja jos on, niin milloin mahdolliset yhteiset esi-isät elivät.

Tähän mennessä tehdyt Big-Y-tutkimukset osoittavat, että yhteinen esi-isä on Suomen esihistoriallisella ajalla ollut ainakin seuraavilla Kannaksen kautta Suomea asuttamaan tulleilla N-haploryhmään kuuluvilla Kärkkäis-sukuhaaroilla:

- Rantasalmen ja sieltä heidän eräalueelleen Kiuruvedelle tullut em. sukuhaara, jossa myös nimenmuutoksia on lukuisasti,

- Säämingin välivaiheen kautta Tohmajärven Onkamoon tullut sukuhaara,

- Pielisjärven sekä Paltamon–Sotkamon Kärkkäis-haarat, joilla on ollut ennen erkautumistaan yhteinen esi-isä jossain Rantasalmelta lähdön jälkeen sekä

- eräs sukunimensä Peltosiksi muuttanut Kärkkäis-haara.

Mm. Suonenjoen-Pieksämäen Kärkkäis-sukuhaarasta kaivataan miespuolisia testattavia erityisesti sen selvittämiseksi, olisivatko he välietappina Pielisjärvelle ja Paltamoon siirtyneille sukuhaaroille. Avoimeksi on jäänyt myös, mihin hävisi Pielaveden Pienelle Lampaanjärvelle 1550-luvulla tulleen Antti Kärkkäisen perhekunta, joka ei esiinny enää edes 1571 hopeaveroluettelossa.

Big-Y-testeissä on löytynyt toinenkin N-haploryhmään kuulunut suku, joka on nimetty Juuan Ahmovaaran Kärkkäisiksi. Sillä ei ole Big-Y-tutkimusten mukaan yhteistä esi-isää edellä mainittujen Kärkkäis-sukuhaarojen kanssa.

Kannaksen Kärkkäistä on saatu yksi I-haploryhmän Big-Y-tulos. Aiemmin oli tiedossa, että Y-DNA37-tulosten mukaan testattu Kannaksen Kärkäs kuului I-haploryhmään. Sama vai eri
henkilö, ei ole tiedossa. Ajateltavissa on, että Ruotsin vallatessa Kannasta 1200- ja 1300-lukujen vaihteessa ristiretkien nimillä sinne tuli sotilaina, heidän palvelusväkenään tai kauppiaina myös joku Kärkäs lännestä päin. Nyt saatu Big-Y-tulos Kannaksen Kärkkäästä osoittaa, että I-haploryhmän Kärkäs/Kärkkäis-sukuja on myös toinen Rautalammin lisäksi.

Oletettavaa on, että Kannaksella on myös sen kautta Suomea idästä päin maateitse asuttaneita N-haploryhmän Kärkäs/Kärkkäisiä. Tähän asutushistoriaan perustuvaan historiatietoon kaivataan myös Kärkkäisten osalta tietoa Y-DNA-tutkimuksilla.

Lisäksi Liperin ortodoksi-Kerkkäsistä/Kärkkäisistä on jo tekeillä Y-DNA-testi, joka antanee tietoa siitä, ovatko he geneettisesti sukua jollekin edellisistä Kärkkäis-sukuhaaroista. Heitä on ollut Liperissä jo ainakin 1600-luvulta alkaen.

Myös muiden paikkakuntien sukuhaaroista olisi tarpeen saada miespuolisia isälinjaisia DNA-testiin osallistujia sen selvittämiseksi, mistä isommasta sukuhaarasta ja milloin ne ovat todennäköisesti haarautuneet. Mm. Kiteellä tiedetään olleen Kärkkäisiä, joiden geneettisestä läheisyydestä muihin Kärkkäis-sukuhaaroihin kaivattaan tietoa. Se selvittämiseksi tarvittaisiin testi heidän isälinjaisesta miespuolisesta henkilöstä. Ilmoittautua voi allekirjoittaneelle.


Tuulikki Kärkkäinen (myös o.s. Kärkkäinen, Kiuruveden Pekka Pekanpoika Kärkkäisen jälkipolvia)

Kärkkäisten sukuseuran Y-DNA-tutkimuksen yhdyshenkilö

Y-DNA-näytteet sukututkimuksen tueksi

Kukin maksaa ensimmäisen Y-DNA-testinsä (YDNA111 eli 111 markkerin testin) itse. Sen hinta on Suomi-DNA:n kautta alennuksineen jonkin veeran yli 200 euroa. Jos Sukuseura katsoo tarpeelliseksi tilata jo annetusta 111 markkerin näytteestä laajin Big-Y-testi, sukuseura maksaa jatkotestin hinnan silloin ja niin sovitaan ennakolta. Tarkempi markkereiden (mutaatioiden) selvittäminen voi antaa sukututkimusta suuntaavia hypoteeseja tutkia tiettyjen alueiden dokumentteja.

Tarkempia tietoja tästä saa ottamalla yhteyttä sukuseuran DNA-tutkimuksen yhteyshenkilöön Tuulikki Kärkkäiseen.

DNA-näytteen tilausohjeet:

1. Ensin mennään Suomi DNA:n nettisivuille osoitteella:
https://www.familytreedna.com/groups/finland/about/background

2. Sieltä löytyy osoite, josta pääsee klikkaamalla FamilyTree DNA:n sivulle tilaamaan DNA-testi:
Uuden testipakkauksen tilauslomake: http://www.familytreedna.com/group-join.aspx?&group=Finland&vGroup=Finland

3. Sieltä valitaan Y-DNA67 (hinta 199dollaria, on Suomi DNA:n alennettu hinta, kun normaali on 249 dollaria) ja klikataan: Order Now.

Täytetään tilaajatiedot.

Testi maksetaan kansainvälisellä luottokortilla (esim. Visa tai Master Card).


4. Tilaamisen ja maksamisen jälkeen tulee tilausvahvistus.

5. Muutamien päivien päästä tulee testipakkaus ohjeineen (DNA-näyte hierotaan voimakkaasti vanupuikoilla molemmilta puolilta suun limakalvoista). Näytteet postitetaan ohjeen mukaan. Koska kyseessä on näytelähetys EU:n ulkopuolelle, se on tullattava. Posti asiamiespostipaikkoineen eivät hoida tullausta, joten tullaus on hoidettava itse netissä ja liitettävä todistetulli-ilmoituksesta ja tullimaksun suorittamisesta näytepaketin päälle postimaksun lisäksi. Muutoin posti palauttaa näytelähetyksen takaisin näytteen lähettäjän osoitteeseen, ja näyte on vaarassa vanheta edestakaisissa postituksissa.

6. Väliaikatietoja näytteen käsittelyn etenemisestä tulee sähköpostitse. Ensimmäiset tuloksia

saattaa joutua odottamaan joskus jopa kolmekin kuukautta.

Kärkkäisten Y-DNA-projektissa testiin osallistuneiden markkereiden vertailu antaa tietoa, mistä sukuhaarasta ja milloin suunnilleen ko sukuhaara on eronnut omakseen. Projektissa sen vertailun mahdollistamiseksi pyydän ottamaan yhteyttä minuun.

Kärkkäisten sukuseuran Y-DNA-projektin yhteyshenkilö

Tuulikki Kärkkäinen