Jäsenkirjeet

Otsikko

Kärkkäisten Sukuseuran jäsenkirje, joulukuulta 2020

Hyvät Kärkkäiset ja heidän ystävänsä!

AJANKOHTAISIA ASIOITA

Sukuhallitus 2020
Tämä vuosi on ollut poikkeuksellista aikaa koronaviruksen takia. Sukuhallitus ei ole voinut kokoontua fyysisesti vuoden aikana ja yhteydenpito on hoidettu lähinnä sähköpostitse. Lokakuussa oli tarkoituspitää sukuhallituksen ja sukuneuvoston yhteiskokous Vantaalla ”Kuulutko sukuuni”-tapahtuman yhteydessä, mutta koko tapahtuma peruttiin vallitsevan tilanteen vuoksi. Uutta yhteiskokousta suunnitellaan nyt elokuulle 2021, mikäli koronatilanne sen jo sallii.

Vahdinvaihto edellisten ja nykyisten toimihenkilöitten osalta ja siihen liittyvät käytännön järjestelyt mm. pankkitilien osalta saatiin loppuun alkuvuodesta. Edellinen sukuvanhin Risto Kärkkäinen ja rahainvartija Pertti Kortelainen ovat edelleen luvanneet tukea käytännön toimissa uutta sukuvanhinta Seppo Kärkkäistä ja rahainvartijaa Joakim (Kimi) Kärkkäistä. Tästä heille suuret kiitokset.

Seuran toiminnasta tiedotetaan edelleen pääosin sukuseuran kotisivuilla, joita päivittää Tuulikki Kärkkäinen (http://www.karkkaistensukuseura.fi/1). Lisäksi sukuseuralle on perustettu oma Facebook-ryhmä ”Kärkkäisten Suku” täydentämään seuran tiedonvälitystä. Ryhmässä on tällä hetkellä 128 jäsentä ja siellä julkaistaan ja keskustellaan Kärkkäisiin ja Kärkkäisten sukuun liittyvistä asioista. Tervetuloa mukaan!

Sukututkimus
Tulevien sukukirjojen osalta todettakoon seuraavaa:

- Tuulikki Kärkkäisen toimittama suurteos ”Kiuruveden Kärkkäiset” 2. täydennetty ja uusittu painos, on vielä keskeneräinen. Aineistoa on
tällä hetkellä jo n. 6500 sivua ilman kuvia, joita niitäkin kirjaan tulee kohtalaisesti. Työtä tehdään täysipäiväisesti ja se etenee koko ajan, mutta aikataulu on vielä auki. Kirjan suuresta sivumäärästä johtuen se tullaan todennäköisesti julkaisemaan sähkökirjana, jota ei voi kopioida (missään tapauksessa ei netissä).

- Pohjois-Karjalan ”Pielisjärven Kärkkäisistä” on tekeillä oma
sukukirja, jota varten on muodostettu erillinen sukututkimustiimi. Työ
on jo suhteellisen pitkällä, mutta aikataulu on vielä auki. Lisäksi
Hannu Kärkkäisellä on työn alla oma projektinsa Pielisjärven Kärkkäisiin
kuuluvasta Juuan Ahmovaaran sukuhaarasta.

- Rantasalmen Kärkkäisillä on oma sukututkimusprojektinsa, joka on vielä alkuvaiheessa.

- Pekka Lehtinen on saanut tänä vuonna aikaankaksi sukukuva-albumia,
joissa on sukujuuriselostus. Kuvat sijoittuvat Rytkyn kylälle
Kiuruvedelle. Kuluvan vuoden puolella valmistuu vielä yksi
Sulkavanjärven ympäristöön sekä Kiuruveden että Pielaveden puolelle
sijoittuva albumi.

- Tuulikki Kärkkäisen toimittama Kärkkäis-tarinoita, 2. osa on myös työn alla.

- Myös Kärkkäisten Y-DNA-projekti täydentyy pikkuhiljaa ja auttaa muodostamaan hypoteeseja
perinteiselle asiakirjoihin perustuvalle sukututkimukselle. Sukuseura voi maksaa testien kustannukset muutamalle valitulle avainhenkilölle, jos asia ei muuten etene.

Sukuseura 70 vuotta

Kärkkäisten sukuseuran perustamisesta tulee ensi vuonna 70 vuotta. Ensimmäiset ajatukset sukuseurasta ovat jo vuodelta 1915 ja 27.11.1838 kokoontui suvun jäseniä Evi Jäderholmin kotiin Helsingissä keskustelemaan seuran perustamisesta. Sotien johdosta asia kuitenkin lykkääntyi ja perustamiskokous pidettiin 2.3.1951 Evi Jäderholmin kotona Helsingissä. Perustetun työryhmän valmistelemana pidettiin ensimmäinen sukukokous Kiuruvedellä 3.–4.8.1951. Ensimmäisenä kokouspäivänä 3.8.1951päätettiin yksimielisesti perustaa Kärkkäisten sukuseura ja hyväksyttiin seuran säännöt. Sukuvanhimmaksi valittiin liikemies J.E. (Juho Eemil) Kärkkäinen Helsingistä ja varavanhimmaksi rouva Evi Jäderholm Helsingistä. Sukuhallitukseen valittiin 12 jäsentä, yhtenä sittemmin sukuvanhimpanakin toiminut dipl.ins. Lauri Kärkkäinen, joka oli mukana jo sukuseuraa valmistelemassa työryhmässä. 2.12.2020 oli ilmassa historian havinaa, kun Lauri Kärkkäisen sisar, Kiuruvedellä hyvin tunnettu hammaslääkäri Kyllikki Kärkkäinen täytti kunnioitettavat 100vuotta.

Juhlavuoden kunniaksi sukuseuran hallitus suunnittelee elokuuksi 2021juhlaseminaaria, jossa käsitellään Kärkkäisten eri sukuhaarojen sukututkimusta ja sukuseuran historiaa. Alustavaksi pitopaikaksi on suunniteltu Jyväskylää. Samassa yhteydessä pidetään myös sukuhallituksen ja sukuneuvoston yhteiskokous. Osittain juhlaseminaarin tuotoksen pohjalta on tarkoitus valmistella sukuseuran historiikki, jossa on myös yhteenveto Kärkkäisten eri sukuhaaroista. Historiikki pyritään julkistamaan seuraavassa sukukokouksessa 2022.

Jäsenistö
Sukuseuralla on jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä tällä hetkellä runsaat 150 ja uusia ilmoittautuu kuukausittain. Muistutettakoon tässä yhteydessä jäseneksi ilmoittautuneita myös jäsenmaksun maksamisesta, sama pätee tietysti myös vanhoihin jäseniin – maksuja voi edelleen maksaa seuran tilille.

Jäsenmaksuhan on 30 € kaudelle 2020–2022. Se pyydetään maksamaan seuran tilille:

FI11 1112 3000 3111 07. Mahdollista on myös maksaa vaihtoehtoisesti ainaisjäsenmaksu 200 €.

Uusien sukuseuran jäsenten tulisi täyttää myös kotisivuilta löytyvä jäsentietolomake, samoin jos yhteystiedot ovat muuttuneet (http://www.karkkaistensukuseura.fi/lomake.html?id=5)

Sukuviesti-lehden tilaukset vuodelle 2021

Kärkkäisten Sukuseuran jäsenillä on mahdollisuus tilata edelleen
Sukuseurojen Keskusliiton julkaisemaa sukuasioista, sukuseuroista ja
sukututkimuksesta monipuolisesti kertovaa Sukuviesti-lehteä hintaan
35€/vuosikerta (normaalihinta 50 €). Lehteä voi tilata myös digiversiona
jäsenhintaan 20 €/vuosikerta (normaalihinta 25 €). Lehti ilmestyy 5
kertaa vuodessa.


Sukuseuran puolesta

Seppo Kärkkäinen Sukuvanhin Matti Mentula Kirjuri (sihteeri)

Kärkkäisten Sukuseuran tiedote marraskuu 2019

Hyvät Kärkkäiset ja heidän ystävänsä!

SUKUSEURAMME 22. SUKUKOKOUS JA SUKUPÄIVÄT 27.-28 heinäkuuta 2019

Lauantai 27.7.: Sukupäivät ja sukukokous
Sukukokous ja sukupäivät järjestettiin tällä kertaa perinteisilläKärkkäisten sukusijoilla Kiuruvedellä Kiuruveden kulttuuritalossa. Kärkkäisten sukua on asunut jo 1500-luvulta saakka Kiuruveden alueella ja moni Kärkkäisten sukuhaara on sieltä lähtöisin. Sukupäiville osallistui lauantaina noin 150 henkeä, kauimmaiset USA:sta ja Ruotsista.

Sukupäivien juontajana ja musiikin esittäjänä toimi Pekka Tapio Kärkkäinen Pielavedeltä. Pitkäaikainen sukuseuran puheenjohtaja/sukuvanhin Risto Kärkkäinen piti avauspuheenvuoron.

Kiuruveden kaupungin tervehdyksen toi kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka, joka itsekin kuuluu
Kiuruveden Kärkkäisiin äitinsä puolelta. Juhlaesitelmän piti FT Jouko Kokkonen, myös hän äitinsä puolelta Kiuruveden Kärkkäisiä. Hän käsitteli esitelmässään eri elämänaloilla kunnostautuneita Kärkkäisiä. Kiuruvetinen monilahjakkuus Hilda Kilvensalmi lauloi Myrskyluodon Maijan ja soitti viulua.

Varsinaisen sukukokouksen puheenjohtajaksi valittiin Uolevi Kärkkäinen Vantaalta ja
sihteeriksi Matti Mentula Helsingistä. Juontajana toimi Pekka Kärkkäinen Pielavedeltä.

Sukukokous valitsi kaudelle 2019–2022 sukuseuran uudeksi puheenjohtajaksi (sukuvanhimmaksi) tekn. tri, tutkimusprofessori (emeritus) Seppo Kärkkäisen Espoosta ja uudeksi varapuheenjohtajaksi ekonomi Uolevi Kärkkäisen Vantaalta. Sihteerinä (kirjurina) jatkaa sähkötekn. Matti Mentula Helsingistä. Uudeksi taloudenhoitajaksi (rahainvartijaksi) valittiin KTM, operointipäällikkö Joakim Kärkkäinen Espoosta. Muut sukuhallituksen jäsenet ovat mv. lypsykarjatilallinen Asko Kärkkäinen Kiuruvedeltä, italiankielen opettaja Liisa Kärkkäinen Rantasalmelta, fysioterapeutti Kristiina Palmu Turusta, sosionomi Esko Kärkkäinen Tampereelta, muusikko/myyjä Pekka Kärkkäinen Pielavedeltä, majuri evp. Yrjö
Kärkkäinen
Lempäälästä, tekn.tri Pekka Lehtinen Järvenpäästä ja valt. maisteri Sirkka-Liisa Kärkkäinen Helsingistä. Sukuhallituksesta jäivät pois pitkäaikainen sukuvanhin Risto Kärkkäinen ja rahainvartija Pertti Kortelainen sekä jäsenet Esa Koukkari ja Aino Tiainen. Heille parhaat kiitokset sukuseuran hyväksi tehdystä suuriarvoisesta työstä.

Sukuseurassamme on sukuhallituksen tukena sukuneuvosto. Sen tehtäviin kuuluu myös toimia linkkinä sukuhallituksen ja sukuseuratoiminnasta kiinnostuneiden aktiivien välillä. Sukuneuvostoon on pyritty löytämäänerityisesti sellaisia jäseniä, jotka ovat tutkineet sukuamme tai koonneet muuten sukuumme liittyvää aineistoa esimerkiksi henkilöhistorioita. Neuvostoon
valittiin 20 jäsentä ja sukuneuvosto valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen kasvat.tri Tuulikki Kärkkäisen. Sukuneuvoston ja sukuhallituksen yhteystiedot löytyvät seuran
kotisivuilta (http://www.karkkaistensukuseura.fi).

Tuulikki Kärkkäinen kertoi Kärkkäisten sukuun liittyvistä DNA-tutkimuksista. Tähän mennessä on selvinnyt: Kärkkäisiä on lännestä päin Suomea asuttaneita I-haplorymään kuuluneita vanhan suur-Pälkäneen Sahalahden Kärkkäästä Rautalammin erämaitaan asuttaneita sekä toisaalta päin idästä Karjalan Kannaksen kautta tulleita N-haploryhmään kuuluneita. Rantasalmen Kärkkäiset ja sieltä Kiuruvedelle sekä Tohmajärven Onkamoon haarautuneet sekä myös Pohjois-Karjalan Kärkkäiset kuuluvat N-haploryhmään. Viitteitä on, että Karjalan Kannakselle on Ruotsin
vallan myötä mennyt lännestä päin myös I-haploryhmään kuuluneita Kärkkäitä. Sukuseuramme tavoitteena on saada DNA-tutkimuksen avulla laajempaa tietoa eri sukuhaarojen yhteyksistä toisiinsa ja haarautumisten ajankohdista.

Uutuuskirja KÄRKKÄIS-TARINOITA julkaistiin sukupäivillä. Sen toimittivat Tuulikki Kärkkäinen ja Matti Mentula. Kirjoittajat ovat Kärkkäis-juurisia ja kirjoitukset kertovat Kärkkäis-juurisista. Kirja sisältää tarinoita, sukutarinoita, sota-ajan kertomuksia sekä sukukronikoita ja runoja. Aiheet ovat tositarinoita Suomen ja Kärkkäisten elämästä 1500-luvulta 1900-luvulle, eri puolilta Suomea, eri elämänalueilta miehistä, naisista ja lapsista. Kirjaa myytiin sukupäivien aikaan reilusti yli 300 kappaletta. Sitä on edelleen tilattavissa sukuseurasta (katso sukuseuran julkaisut kotisivuilta)

Sukuillallinen nautittiin kokouspaikan ravintolassa, Iltalypsyssä, teemalla maakunnan makuja. Illallisen lomassa kuunneltiin kiuruvetisen laulaja-muusikko Juha Vartiaisen upeaäänistä laulua. Yksi lauluista oli hänen oma sävellyksensä äitinsä kirjoittamaan kotipaikkaa kuvanneeseen hienoon runoon. Sikermän säestämiään lauluja esitti komeasti ja moniäänisesti kvartetti, johon kuuluivat Ilkka Pohjolainen, veljekset Aaro ja Sauli Tiihonen sekä Kalle Miettinen. Kalle Miettinen kertoi isovanhempiensa elämän ajoilta tarinoita. Kaikki illan esiintyjät kuuluvat äitiensä puolelta Kiuruveden Kärkkäisiin.

Sunnuntai 28.7.: Matka suvun juurille

Sukupäivien ohjelma jatkui sunnuntaina 28.7. ensin kukkien laskulla sankarihaudalle sekä Kiuruveden kotiseutu- ja sukututkimuksen uranuurtaja Juho Pöksyläisen haudalle ja sen jälkeen Kiuruveden kirkossa jumalanpalveluksella. Jumalanpalveluksessa saarnasi teol. tri, prof. Veli-Matti Kärkkäinen ja lauloi Kärkkäis-juurinen laulaja Raimo Kukkonen.

Sunnuntain 28.7. pääohjelma oli opastettu bussimatka sukumme juurille - Kärkkäisten vanhoille ja nykyisillekin asuinsijoille. Matkan alussa nautittiin kirkkokahvit. Bussimatkan suunnitteli ja järjesti Tuulikki Kärkkäinen, joka toimi myös retken oppaana. Hän oli kirjoittanut myös12-sivuisen oppaan kiertoajelun kohteista ja niihin liittyvästä Kärkkäis-historiasta. Kiertoajelulle osallistui 72 henkilöä. Pääkohteita olivat Hautajärven niemellä sijainnut entinen Niemi eli Eerikkala ja pihapiirissä sijaitseva nykyinen Hyvösten omistuksessa oleva Juntin talo. Hautakylä nro 1 Heikkilästä on lohkaistu Pekka Kärkkäisen isännöimä viljatila Kivelä. Niiden alue on todennäköisimmin Kiuruvedelle 1540-luvulla pysyväksi asukkaaksi tulleen Pekka Pekanpoika Kärkkäisen ensimmäinen asuinseutu. Muita kohteista olivat Hautajärven Rapakkojoen Rapakon maitotila, jonka maat ovat eräajoista saakka kuuluneet samallesukuhaaralle. Nykyinen viljelijäsukupolvi on Harri Kärkkäinen ja puolisonsa, kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen. Rytkyn Laukkalan maitotilaa isännöivät Asko Kärkkäinen poikiensa perheiden kanssa. Hautakylän Kilpijärven rannalla sijaitsevaa lihakarjatila Teeriniemeä isännöivät Aappo ja Saara Kilvensalmi. Niemiskylän Leskelässä retkeläiset saivat suolaiseksi ja ruokaiseksi välipalakseen Paavomatti Kärkkäisen grillaamat Remeskylän Palvin laadukkaat grillimakkarat. Pienet tarmokkaat Paavomatin tyttäret olivat touhussa tomerasti ja iloisesti mukana

AJANKOHTAISIA ASIOITA

Sukuhallituksen kokous 26.10.2019

Kokouksessasovittiin seuran käytännön järjestelyistä sukuvanhimman ja rahainvartijan vaihtuessa. Risto Kärkkäinen ja Pertti Kortelainen hoitavat pääosin käytännön tehtäviä vuoden 2019 loppuun, jonka jälkeen asiat siirtyvät Seppo Kärkkäisen ja Joakim Kärkkäisen hoitoon.

Suvun arkisto päätettiin siirtää Joensuun maakunta-arkistoon sinne perustettavaan
Kärkkäisten sukuseuran arkistokokoelmaan.

Seuran toiminnasta tiedotetaan pääosin sukuseuran kotisivuilla, joita päivittää Tuulikki Kärkkäinen (http://www.karkkaistensukuseura.fi/1).

Lisäksi päätettiin perustaa sukuseuralle oma Facebook-ryhmä ”Kärkkäisten Suku”
täydentämään seuran tiedonvälitystä. Ryhmä on jo nyt toiminnassa, tervetuloa mukaan.

Tulevista sukukirjoista päivitettiin tilanne:

- Tuulikki Kärkkäisen toimittama suurteos ”Kiuruveden Kärkkäiset” 2. täydennetty ja uusittu painos, on edelleenkin vielä keskeneräinen ja tällä hetkellä on jo noin 5000 sivua valmiina. Kirjan suuresta sivumäärästä johtuen se tullaan todennäköisesti julkaisemaan ns. sähköisenä versiona.

- Pohjois-Karjalan ”Pielisjärven Kärkkäisistä” on tekeillä oma sukukirja, jota varten on muodostettu erillinen sukututkimustiimi.

- ”Rantasalmen Kärkkäiset” on vielä alkuvaiheessa suunnitteluasteella.

- Pekka Lehtiseltä on tulossa 3 kpl sukuun liittyviä kuvakirjoja: Kiuruveden Pitkäjärven Kärkkäiset, Tikkas-Kärkkäiset ja vanha Tenhulan Kärkkäiset Rytkyn kylästä. Kirjat valmistunevat keväällä 2020.

- Tuulikki Kärkkäisen toimittama Kärkkäis-tarinoita, 2. osa on myös työn alla.

DNA-projektin osalta todettiin, että Pielisjärven, Sotkamon, Valtimon sekä Pieksämäen Kärkkäiset ovat vielä selvitettävänä. Samoin Kannaksen Kärkäs-suku, joka on ns. I-haploryhmää. Jatkotutkimuksia koordinoi Tuulikki Kärkkäinen. Sukuseura voimaksaa testien kustannukset muutamalle valitulle avainhenkilölle, jos asia ei muuten etene.

Sukuviesti-lehden tilaukset vuodelle 2020

Kärkkäisten Sukuseuran jäsenillä on mahdollisuus tilata edelleenSukuseurojen Keskusliiton julkaisemaa sukuasioista, sukuseuroista ja sukututkimuksesta monipuolisesti kertovaa Sukuviesti-lehteä hintaan 35€/vuosikerta (normaalihinta 50 €). Lehti ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Tilaukset pyydetään ilmoittamaan Risto Kärkkäiselle (s-posti: risto.karkkainen@koti.luukku.com;
puh: 050 5769 358), minkä jälkeen tilaajille lähetetään pankkisiirtolomakkeet maksun suorittamista varten.

Tilaukset pyydetään ilmoittamaan 22. joulukuuta 2019 mennessä.

Jäsenmaksu

Sukukokous päätti jäsenmaksuksi 30 € kaudelle2020-2022. Se pyydetään maksamaan 30.1.2020 mennessä seuran tilille: FI11 1112 3000 3111 07

Sukukokous päätti myös, että on mahdollista maksaa vaihtoehtoisesti ainaisjäsenmaksu 200 €. Sen voi maksaa em. tilille.

Uusien sukuseuran jäsenten tulisi täyttää myös kotisivuiltalöytyvä jäsentietolomake, samoin jos yhteystiedot ovat muuttuneet (http://www.karkkaistensukuseura.fi/lomake.html?id=5)

Loppusyksyn terveisin Sukuseuran puolesta

Seppo Kärkkäinen

Sukuvanhin (pj.)

Saunamäentie 1C, 02770 Espoo

puh. 050 555 1207, s-posti: seppo.karkkainen@kotikone.fi

Matti Mentula

Kirjuri (sihteeri)

p. 050 551 2880, s-posti: matti.mentula@elisanet.fi