Sukuhallituksen kokous 26.10.2019

Kokouksessasovittiin seuran käytännön järjestelyistä sukuvanhimman ja rahainvartijan vaihtuessa.Risto Kärkkäinen ja Pertti Kortelainen hoitavat pääosin käytännön tehtäviä vuoden 2019 loppuun, jonka jälkeen asiat siirtyvät Seppo Kärkkäisen ja Joakim Kärkkäisen
hoitoon.

Suvun arkisto päätettiin siirtää Joensuun maakunta-arkistoon sinne perustettavaan Kärkkäisten sukuseuran arkistokokoelmaan.

Seuran toiminnasta tiedotetaan pääosin sukuseuran kotisivuilla, joita päivittää Tuulikki Kärkkäinen (http://www.karkkaistensukuseura.fi/1). Lisäksi päätettiin perustaa sukuseuralle oma Facebook-ryhmä ”Kärkkäisten Suku”täydentämään seuran tiedonvälitystä. Ryhmä on jo nyt
toiminnassa, tervetuloa mukaan.

Tulevista sukukirjoista päivitettiin tilanne:
- Tuulikki Kärkkäisen toimittama suurteos ”Kiuruveden Kärkkäiset” 2. täydennetty ja uusittu painos, on edelleenkin vielä keskeneräinen ja tällä hetkellä on jo noin 5000 sivua valmiina. Kirjan suuresta sivumäärästä johtuen se tullaan todennäköisesti julkaisemaan ns. sähköisenä versiona.

- Pohjois-Karjalan ”Pielisjärven Kärkkäisistä” on tekeillä oma sukukirja, jota varten on muodostettu erillinen sukututkimustiimi.

- ”Rantasalmen Kärkkäiset” on vielä alkuvaiheessa suunnitteluasteella.

- Pekka Lehtiseltä on tulossa 3 kpl sukuun liittyviä kuvakirjoja: Kiuruveden Pitkäjärven Kärkkäiset, Tikkas-Kärkkäiset ja vanha Tenhulan Kärkkäiset Rytkyn kylästä. Kirjat valmistunevat keväällä 2020.

- Tuulikki Kärkkäisen toimittama Kärkkäis-tarinoita, 2. osa on myös työn alla.

DNA-projektin osalta todettiin, että Pielisjärven, Sotkamon, Valtimon sekä Pieksämäe Kärkkäiset ovat vielä selvitettävänä. Samoin Kannaksen Kärkäs-suku, joka on ns.I-haploryhmää. Jatkotutkimuksia koordinoi Tuulikki Kärkkäinen. Sukuseura voi maksaa testien kustannukset
muutamalle valitulle avainhenkilölle, jos asia ei muuten etene.


Kärkkäisten Sukuseura pitää kolmen vuoden välein sukukokouksen ja sukupäivät.

Kärkkäisten Sukuseuran sukukokous on samalla yhdistyksen vuosikokous henkilövalintoineen. Kokouksessa pyritään viralliset asiat hoitamaan hyvin valmisteltuina ja ripeään tahtiin. Näin sukukokouksessa jää lauantaina aikaa myös mm. sukuhistorialle, sukututkimusasioille ja uusien sukujulkaisujen esittelylle.

Tällä hetkellä on valmisteilla uusia Kärkkäisten sukua koskevia sukututkimuksia ja sukujulkaisujakin.

Sukuseuramme on usean vuoden ajan pyrkinyt kokoamaan tarinoita ja juttuja eri aikoina eläneistä Kärkkäisistä.

Monet sukuseurat ovat käyttäneet DNA-tutkimusta perinteisen sukututkimuksen rinnalla saadakseen laajempaa tietoa esimerkiksi eri sukuhaarojen yhteyksistä toisiinsa. Sukuseuramme on käynnistänyt Kärkkäis-YDNA-projektin eri sukuhaaroista. Vapaaehtoiset "koehenkilöt" maksavat itse DNA-tutkimuksen kustannukset DNA67 osalta (siis 67 markkeria) . Osa ennen sukuseuran käynnistämää DNA-projektia maksoi 67 markkerin testinsä itse, joten kaikki testin teettäneet tasavertaisessa asemassa. Ensimmäisen testin maksaminen itse on myös osoitus omakohtaisesta kiinnostuksesta.

Uudet aktiivit eri Kärkkäis-sukuhaaroista olette tervetulleita kiinnostumaan sukujuuristanne, tulemaan mukaan Kärkkäisten YDNA-projektiin, kokoamaan sukutietoja ja vanhoja valokuvia sekä kirjoittamaan muistiin Kärkkäis-tarinoita. Ensimmäinen Kärkkäis-tarinoita kirja on ilmestynyt 2019. Seuraavaan on jo alku odottamassa.